Pomôžeme Vám budovať komunikačné mosty

Nerešpektuje Vás Vaše dieťa či tínedžer? Stráca záujem s vami tráviť čas? Máte problém so vzájomnou dôverou? S týmto všetkým sa Vám pokúsime pomôcť jednoduchou a efektívnou cestou. Pomôžeme Vám, vzájomne si porozumieť.

„Rodičia sa musia naučiť počúvať svoje deti bez ohľadu na vek. Najväčší dar, ktorý môžete dieťaťu dať, je pozornosť a pozorné počúvanie.“

 (John Savage)

Prvé poradensko - konzultačné centrum

Kde vzniká problém?

V dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe žijeme viac materialisticky než kedykoľvek predtým. Kvôli nedostatku času, z ktorého najväčšiu časť trávime v práci, nám ho ostáva menej na našu rodinou a hlavne na tých najdôležitejších v našom živote – na naše deti. Menej sa s nimi hráme, menej bláznime, menej rozprávame… a hlavne menej ich počúvame a rozumieme ich slovám. Zabúdame, že nie je podstatné to, čo hovoria, ale to, čo sa nám a blízkemu okoliu snažia svojimi úprimnými slovami povedať či častokrát i vykričať.

A tak medzi tými, ktorí majú žiť k sebe najbližšie, rastú priepasti,  nezriedka neprekonateľné bariéry. Naše vzďaľovanie sa od našich detí má niekedy nezvratné až patologické následky. My dospelí si musíme uvedomiť, že stále platí prastará slovenská múdrosť „Aká matka – taká Katka, aký otec – taký syn…“ Aké sociálne väzby a vzory deťom ukážeme, ako denne komunikujeme s nimi aj s okolitým svetom,  tak budú fungovať a komunikovať so svojím okolím, rodinou, priateľmi, kolegami počas ich celého budúceho života.

Prečo Vám pomôžem práve ja?

Vzhľadom na moje skúsenosti a mnohoročnú prácu s deťmi s rôznou vekovou a mentálnou  úrovňou, s rôznymi zdravotnými diagnózami a obmedzeniami vám ponúkam pomoc, ako nájsť znova cestu k svojim deťom, ako zlepšiť váš vzájomný vzťah. Pri riešení zdanlivo ľahkej úlohy, akou je rozhovor  s dieťaťom, budem pri vás stáť ako konzultant, mediátor a kouč v jednej osobe. Budem akýsi neutrálny „tlmočník“ medzi rečou dospelých a rečou detí, ktorej je niekedy naozaj ťažko rozumieť.

Môj profil a blog budete márne hľadať na sociálnych sieťach. Prvoradým dôvodom je moja diskrétnosť voči vám, a preto z pochopiteľných dôvodov moja práca nemôže byť takýmto spôsobom prezentovaná. Nemenej dôležitým dôvodom je moje presvedčenie o tom, že práve takýto druh komunikácie je jedným z najväčších nepriateľov zdravých vzťahov medzi ľuďmi v dnešnej dobe.

Niekedy stačí menej, ako si myslime a prvým krokom k lepšiemu vzťahu s vaším dieťaťom môže byť úprimný, otvorený rozhovor na neutrálnej pôde (nie detská izba, kuchyňa…) v prítomnosti  nezainteresovaného nestranného človeka, ktorý dohliadne, aby počas vzájomného dialógu obe strany počúvali a mali rovnaký priestor na vyjadrenie svojich pocitov, problémov, ťažkostí, pravidiel a povinností. Cieľom je vytvoriť jedinečný priestor na riešenie tém týkajúcich sa rodiny a rodinných vzťahov. Obnoviť dôveru, komunikáciu, lásku, porozumieť fungovaniu vzťahov, uvoľniť skryté väzby v rodinnom systéme.

 Problém sa začína riešiť, keď sa o ňom začneme rozprávať

Svoje sedenie u mňa môžete spojiť s rodinným výletom do malebného kúpeľného mesta Bojnice, kde spoločná návšteva čarovného zámku alebo rozľahlej ZOO môže symbolicky znamenať nový začiatok vo vašich vzťahoch a bude príjemným miestom na dokončenie začatých rozhovorov z nášho spoločného stretnutia.

„Výchova je príklad a láska, nič viac.“

— F.W. Fröbel

Ako sa môžeme skontaktovať?

Stretnutie u mňa

Sedenie v neutrálnom prostredí našej kancelárie.

Stretnutie u Vás

Sedenie u Vás - v pohodlí Vášho domova

Telefonicky - mobilom

Kontaktujte ma na mojom
tel. č.: +421 905 984 473

Videohovor

Sedenie môžeme zrealizovať
aj online - cez videohovor

Emailom

Napíšte mi na
info@vasmost.sk

Objednajte si sedenie